izulogo

Enstitü Sekreterliği

HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu müdürlüklere bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

MİSYONUMUZ

Lisansüstü Programlar ile ilgili mevzuatlara hâkim, günceli takip eden, sürekli gelişim gösteren, disiplinli, öğrenci ve çözüm odaklı çalışan bir birim olmak.

VİZYONUMUZ

Koordine halinde çalışılan Anabilim Dalı Başkanlıkları, akademik personel ve paydaşlar ile birlikte tüm öğrencilere nitelikli ve verimli hizmet sunarak, Üniversitemizin lisansüstü eğitim-öğretimine katkı sağlamak.

EKİBİMİZ

 

Emrullah EROL,
Enstitü Sekreteri
Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: emrullah.erol@izu.edu.tr

Mehmet Akif SUBAŞI, 
Enstitü Uzmanı
Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: mehmet.subasi@izu.edu.tr

Muhammet Yusuf DEĞER
Enstitü Uzmanı
Telefon: 0 (212) 692 88 57
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: muhammet.deger@izu.edu.tr

Hüseyin YAZICI,
 
Enstitü Uzmanı
Telefon: 0 (212) 692 89 45
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: yazici.huseyin@izu.edu.tr

Ömer Faruk GÖZCÜ
Enstitü Uzmanı
Telefon:  0 (212) 692 97 60
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: omer.gozcu@izu.edu.tr

Mustafa GÜR,
Enstitü Uzman Yardımcısı
Telefon:  0 (212) 692 87 20
Faks:0 (212) 693 82 29 
E-posta: mustafa.gur@izu.edu.tr

Harun KİRAZOĞLU,
Enstitü Uzman Yardımcısı
Telefon:  0 (212) 692 97 47
Faks:0 (212) 693 82 29 
E-posta: harun.kirazoglu@izu.edu.tr

Hamit YASİN,
Enstitü Uzman Yardımcısı
Telefon:  0 (212) 692 96 09
Faks:0 (212) 693 82 29 
E-posta: hamit.yasin@izu.edu.tr

Melih Emre DEMİRCAN,
Enstitü Uzman Yardımcısı
Telefon: 0 (212) 692 95 54
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: melih.demircan@izu.edu.tr

Hamza Tayyip CİĞAL,
Enstitü Uzman Yardımcısı
Telefon: 0 (212) 692 95 53
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: hamza.cigal@izu.edu.tr

Hürriyet ÇAKI,
 
Uzman Yardımcısı (Altunizade)
Telefon: 0 (212) 692 87 97
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: hurriyet.caki@izu.edu.tr

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

  • Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
  • Öğrencilerin kayıt yenileme, derse kayıt, ders ekleme bırakma vb. süreçlerin takibinin yapılması,
  • Öğrencilerin tez proje süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili YÖK, ÖSYM, KYK vb. diğer kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge gönderilmesi,
  • İstatistiki veri ve raporların hazırlanması, öğrenci başarı durumları, kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
  • Üniversite içindeki birimlerle gerekli yazışmaların yapılması,
  • Üniversite yönetimi tarafından verilecek diğer benzeri görevlerin yapılması,
  • Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması,
  • Mezun olan öğrencilerin tezlerinin YÖK’e yüklenmesi.