izulogo

Enstitü Sekreterliği

HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu müdürlüklere bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Adı Soyadı

Unvan / Görev ve Sorumlulukları

E Posta Adresi

Telefon Numarası

Emrullah EROL

Enstitü Sekreteri

enstitu_sekreterligi@izu.edu.tr

 444 97 98

Mehmet Akif SUBAŞI

Enstitü Uzmanı

mehmet.subasi@izu.edu.tr

 0 (212) 692 88 63

Muhammet Yusuf DEĞER

Enstitü Uzmanı
- Mimarlık ABD
- Beslenme ve Diyetetik
- Bilgisayar Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
- Hemşirelik
- Matematik Eğitimi

muhammet.deger@izu.edu.tr

 0 (212) 692 88 57

Ömer Faruk GÖZCÜ

Enstitü Uzmanı
- Eğitim Yönetimi
- Eğitim Yönetimi ve Denetimi
- Psikoloji

omer.gozcu@izu.edu.tr

 0 (212) 692 97 60

Hüseyin YAZICI

Enstitü Uzmanı
- Aile Danışmanlığı ve Eğitimi
- Özel Hukuk
- Kamu Hukuku
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

yazici.huseyin@izu.edu.tr

 0 (212) 692 89 45

Hamit YASİN

Enstitü Uzman Yardımcısı
- İşletme
- Sağlık Yönetimi
- Din Hizmetlerinde İletişim ve Tebliğ
- Felsefe ve Din Bilimleri
- İslam Tarihi ve Sanatları

hamit.yasin@izu.edu.tr

 0 (212) 692 96 09

Recep Tayyip ŞİMŞEK

Enstitü Uzman Yardımcısı
- Sosyoloji
- Sosyal Hizmet
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
- Tarih ve Medeniyet Araştırmaları

              recep.simsek@izu.edu.tr  0 (212) 692 98 07

Melih Emre DEMİRCAN

Enstitü Uzman Yardımcısı
- İngiliz Dili ve Edebiyatı
- Yabancı Diller Eğitimi
- İslam Ekonomisi ve Finans

melih.demircan@izu.edu.tr

 0 (212) 692 95 54

Abdusalam ÇAHARBAĞLI

Enstitü Uzman Yardımcısı
- Temel İslam Bilimleri

abdusalam.caharbagli@izu.edu.tr

 0 (212) 692 95 53

Uralhan ASLAN  Enstitü Uzman Yardımcısı
- İslam İktisadı ve Hukuku
uralhan.aslan@izu.edu.tr  0 (212) 692 97 48

MİSYONUMUZ

Lisansüstü Programlar ile ilgili mevzuatlara hâkim, günceli takip eden, sürekli gelişim gösteren, disiplinli, öğrenci ve çözüm odaklı çalışan bir birim olmak.

VİZYONUMUZ

Koordine halinde çalışılan Anabilim Dalı Başkanlıkları, akademik personel ve paydaşlar ile birlikte tüm öğrencilere nitelikli ve verimli hizmet sunarak, Üniversitemizin lisansüstü eğitim-öğretimine katkı sağlamak.

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

  • Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
  • Öğrencilerin kayıt yenileme, derse kayıt, ders ekleme bırakma vb. süreçlerin takibinin yapılması,
  • Öğrencilerin tez proje süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili YÖK, ÖSYM, KYK vb. diğer kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge gönderilmesi,
  • İstatistiki veri ve raporların hazırlanması, öğrenci başarı durumları, kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
  • Üniversite içindeki birimlerle gerekli yazışmaların yapılması,
  • Üniversite yönetimi tarafından verilecek diğer benzeri görevlerin yapılması,
  • Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması,
  • Mezun olan öğrencilerin tezlerinin YÖK’e yüklenmesi.

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim çalışanlarının; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.