izulogo

Enstitü Sekreterliği

HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu müdürlüklere bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

Enstitü Sekreteri
Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: emrullah.erol@izu.edu.tr
 
Uzman
Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 8229
E-posta: mehmet.subasi@izu.edu.tr
Uzman

Eğitim Yönetimi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Klinik Psikoloji
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Telefon: 0 (212) 692 8945
E-posta: yazici.huseyin@izu.edu.tr
Uzman Yardımcısı

Din Hizmetlerinde İletişim ve Tebliğ
Felsefe ve Din Bilimleri
Temel İslam Bilimleri
Temel İslam Bilimleri (Arapça)

Telefon: 0 (212) 692 9553 
E-posta: abdusalam.caharbagli@izu.edu.tr
Uzman Yardımcısı

İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça)
İslam Tarihi ve Sanatları
Matematik Eğitimi

Telefon: 0 (212) 692 9748 
E-posta: uralhan.aslan@izu.edu.tr 
Uzman Yardımcısı

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%30 İngilizce)
İslam Ekonomisi ve Finans
İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce)
İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı

Telefon: 0 (212) 692 8699 
E-posta: ceren.erdogan@izu.edu.tr 
Uzman Yardımcısı

Kamu Hukuku
Özel Hukuk
Sosyal Hizmet
Tarih ve Medeniyet Araştırmaları

Telefon: 0 (212) 692 8952
E-posta: joud.nayal@izu.edu.tr
Uzman Yardımcısı

Beslenme ve Diyetetik
Büyük Veri ve İş Analitiği
Gıda Beslenme
Gıda Mühendisliği
İç Hastalıkları Hemşireliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kent Çalışmaları ve Yönetimi
Mimarlık
Mühendislik Yönetimi
Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm

Telefon: 0 (212) 692 9783
E-posta: fevziye.kara@izu.edu.tr
Uzman Yardımcısı

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
Sağlık Yönetimi
Sınıf Öğretmenliği
Sosyoloji

Telefon: 0 (212) 692 9721
E-posta: burak.ince@izu.edu.tr
Uzman Yardımcısı

İşletme
İşletme (İngilizce)
İşletme Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Telefon: 0 (212) 6928951
E-posta: gamze.soylemez@izu.edu.tr

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

  • Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
  • Öğrencilerin kayıt yenileme, derse kayıt, ders ekleme bırakma vb. süreçlerin takibinin yapılması,
  • Öğrencilerin tez proje süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili YÖK, ÖSYM, KYK vb. diğer kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge gönderilmesi,
  • İstatistiki veri ve raporların hazırlanması, öğrenci başarı durumları, kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
  • Üniversite içindeki birimlerle gerekli yazışmaların yapılması,
  • Üniversite yönetimi tarafından verilecek diğer benzeri görevlerin yapılması,
  • Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması,
  • Mezun olan öğrencilerin tezlerinin YÖK’e yüklenmesi.

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim çalışanlarının; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.