izulogo

Kalite Politikamız

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” çalışmayı esas alır. Üniversitemiz, bu amaca uygun olarak;

  • Tarih ve medeniyetimizden güç alarak, üniversitemizi eğitim ve araştırmada öncü ve lider konuma taşımayı,
  • Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini sağlamayı,
  • Etkin kaynak kullanımı, sürdürebilirlik ve sürekli iyileştirmeyi rehber edinmeyi,
  • Girişimcilik ve inovasyonu desteklemeyi ve yaygınlaştırmayı,
  • Faaliyetlerimizi, uluslararası eğitim standartları ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak üretmeyi,
  • Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hâkim kılmayı,

taahhüt eder.