e-İSTAM Tasavvuf Uzaktan Eğitim Programı 2020-2021
e-İSTAM Tasavvuf Uzaktan Eğitim Programı başlıyor.
Güz Dönemi 3 ve Bahar Dönemi 3 olmak üzere yılda toplam 6 ders.
Güz Dönemi Dersleri: Tasavvuf Tarihi, Kur'ân ve Sünnet Işığında Tasavvuf, Tarikatlar ve Pirleri 
Bahar Dönemi Dersleri: Tasavvuf ve Hayat, Tekke Edebiyatı, Tasavvufta İnsan-ı Kamil Yolculuğu
  • GUZ-DONEMI-1
  • GUZ-DONEMI-2
  • GUZ-DONEMI-3
  • 1 Tasavvuf ve Hayat
  • 3 Tekke Edebiyatı
  • 2 Tasavvufta İnsan-ı Kamil Yolculuğu