İZÜ'den Önemli Bir Müzikoloji Eseri: "Türk Müzikolojisinin Kurucusu Rauf Yektâ Bey"


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Öncel'in "Türk Müzikolojisinin Kurucusu Rauf Yektâ Bey" adlı 3 ciltlik kitabı, Ketebe Yayınları tarafından yayınlandı.

Bu önemli akademik çalışma, Türk müzikolojisi alanında derinlemesine bir inceleme sunuyor. Doç. Dr. Mehmet Öncel'in kaleme aldığı bu kitap, Rauf Yektâ Bey'in hayatını, eserlerini ve etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Rauf Yektâ Bey'in Türk müzik tarihine yaptığı katkılar, kitapta detaylı bir şekilde incelenmiş ve okuyucular için kapsamlı bir kaynak oluşturulmuştur.

Kitap, Rauf Yektâ Bey'in bibliyografisini içerirken, onun 218 makalesini de Türk müzikolojisi araştırmalarına sunmaktadır. Ayrıca, Rauf Yektâ Bey'in önemli eserlerinden olan "Türk Notalarıyla Kıraat-i Mûsikî", "Şark Mûsikîsi Târihi" ve Molla Câmî’nin "Risâle-i Mûsikî" çevirisini Latin harflerine aktarmıştır.

Bu çalışma, müzik alanında araştırma yapanlar için vazgeçilmez bir referans kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Rauf Yektâ Bey'in biyografisi, tasnife tabi tutulamayan diğer makaleleri, hitabet, müzik aletleri, müzik teorileri, müzik tarihi, mülakatlar, polemikler, tenkidler ve edebiyat gibi çeşitli konuları kapsayan bu kitap, Türk müzikolojisi üzerine yapılan çalışmalara yeni bir boyut kazandırmaktadır.


Kitap Görsel