Öğretim Üyesi İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine” göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                 

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

d) Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini” sağlamış olmaları gerekmektedir.

*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları sağlıyor olmak.

 Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), Profesörlük, Doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), Doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları-Dilekçe ve Formları’ na tıklayınız.

 

İlan başlama tarihi:  02/07/2024

İlan bitiş tarihi: 16/07/2024

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızdadır.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ

NO

FAKÜLTE

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

ÜNVAN

SAYI

AÇIKLAMALAR

1

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü-Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

Özel Eğitim alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

2

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü-Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Özel Yetenekliler Eğitimi alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

3

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü-Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Özel Eğitim alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

4

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü-Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Eğitim Yönetimi alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

5

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü-Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Özel Eğitim alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentlik ünvanı almış olmak. Ergen Ebeveyn İletişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

7

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

8

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü-Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentlik ünvanını Müzik alanında almış olmak, Müzik teorisi ve İcrası alanında çalışmaları bulunmak,

9

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü-Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı ya da Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak, Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

10

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam İktisadı ve Finans

(Türkçe)

Doçent Doktor

1

Finans alanında Doçentlik ünvanı almış olmak. İslam İktisadı ve Finansı alanında uluslararası yayınları bulunmak.

11

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

(%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

İktisat alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak, Yenilik İktisadı alanında yayınları ve Bilgi Ekonomisi alanında araştırmaları bulunmak.

12

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

(%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak, Pazarlama alanında uluslararası yayınları olmak.

13

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

(%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

İşletme alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak, Örgütsel Davranış alanında yayınları bulunmak.

14

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

(%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Endüstri Mühendisliği/Matematik Mühendisliği/İşletme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Uzmanlığı Yöneylem Araştırması alanında olmak.

15

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

(%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Endüstri Mühendisliği/Matematik Mühendisliği/İşletme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Uzmanlığı simülasyon alanında olmak.

16

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak ve Doktorasını Bina Bilgisi Ana Bilim Dalında tamamlamış olmak ve Mimarlık alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

17

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak. Uzmanlığı Koruma ve Yeniden İşlevlendirme alanında olmak.

18

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

İç Mimarlık Lisans mezunu olmak. Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak. Uzmanlığı Mimarlık Tarihi alanında olmak.

19

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doçent*

1

Doktorasını Elektrik Tesisleri alanında yapmış olmak. Akıllı Şebekeler konularında çalışmalar yapmış ve yayınları bulunuyor olmak.
Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

20

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Elektronik ve Güç Elektronik konularında çalışmaları ve yayınları bulunuyor olmak.

21

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Doktorasını Kontrol Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Kontrol, Robotik veya Otomasyon alanlarda çalışmaları ve yayınları bulunuyorolmak.

22

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında doktorası olmak, Deneysel Nükleer, Deneysel Yüksek Enerji Fiziği veya Malzeme Bilimi alanında çalışmaları bulunmak.

23

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör*

1

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak.

24

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör*

1

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak.

25

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi*

2

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği/Matematik Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak.

26

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak.

27

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği/Matematik Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı alanında olmak.

28

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği/Matematik Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak.

29

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak.

30

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği/Matematik Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı alanında olmak.

31

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

2

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği/Matematik Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak.

32

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Matematik/Matematik Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Uygulamalı Matematik alanında çalışmaları bulunmak.

33

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik / Biyoteknoloji/ Biyomühendislik alanında Doktora yapmış olmak.
Bitki genetiği veya kanser alanında çalışmaları bulunmak.

34

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yüksek Lisans ve Doktorasını Beden Eğitimi Spor Eğitimi alanında yapmış olmak.

35

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doçent

1

Doçentlik ünvanı Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak.

36

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

37

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak.

38

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

39

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

40

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yapmış olmak.

41

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak.

42

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Alanında yapmış olmak. Beslenme Sistemleri alanında akademik deneyime sahip olmak.

43

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Alanında yapmış olmak. Anne- Çocuk Beslenmesi alanında çalışmaları bulunmak.

44

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Alanında yapmış olmak.

45

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanında almış olmak. Reklam ve Halkla İlişkiler alanında çalışmaları olmak.

46

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)

Doçent*

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Doçentliğini Siyasal Düşünceler bilim alanında almış olmak. Türk Siyasal Hayatı hakkında bilimsel araştırmalar yapmış olmak.

47

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Kamu Yönetimi bölümlerinden birinden Lisansını yapmış olmak. Siyaset Bilimi alanında Doktorasını almış olmak.

48

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Kamu Yönetimi bölümlerinden birinden Lisansını yapmış olmak. Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını almış olmak.

49

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Kelam alanında almış, Maturidilik alanında çalışmalar yapmış olmak. Kelam ve Mezhepler tarihi alanlarında daha önce dersler vermiş olmak.

50

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü
(Arapça)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Doktorasını Arap Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Arap Dili ve Kıraat alanlarında daha önce ders vermiş olmak. Tecvit ve Kıraat alanlarında çalışmalar yapmış olmak

51

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

(Arapça)

Profesör

1

Doçentlik Ünvanını İslam Tarihi alanında almış olmak, Kurumlar Tarihi alanında çalışmaları bulunmak.

52

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doçent Doktor

1

Ticaret Hukuku alanında Doçentlik unvanı almış ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak