Akran Yöderliği Programı


İZÜ Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin bireysel/akademik/sosyal uyum, akademik gelişim, kariyer gelişimi, klinik uygulama, laboratuvar çalışmaları ve 21. yüzyıl becerilerini (etkin dinleme, eleştirel düşünme, birlikte karar verme ve ekip çalışması vb.) kazandırmak, birlikte/ birbiriyle öğrenmeleri amacıyla oluşturulan ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından büyük ilgi gören “Akran Yöderliği Programı” kapsamında, yönder öğrencilerin gelişimleri için “Yönder Eğitim Programı” düzenlendi.

“Yönder Eğitim Programı”nın Açılış konuşmalarını İZÜ SBF Dekanı/Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nefise Bahçecik yaptı ve Doç. Dr. Esra Töre “Etkili İletişim” ve “Çatışma Yönetimi” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Program Doç. Dr. Gülçin Kazan’ın “Zaman Yönetimi”, Dr. Öğr. Üyesi Emine Elif Nebati’nin “Sorun çözme ve Karar Verme Sürecine Bakış” sunumları ile devam etti ve Dr. Öğr. Üyesi Semanur Kumral Özçelik’in “Liderlik” sunumu ile sona erdi.8 7 6 5 4 3 2 1