Zaim Teknopark İhale Düzeltme İlanı


ZAİM TEKNOPARK AŞ

İHALE DÜZELTME İLANI

İhale Kayıt Numarası: 2024/01

İhale Zeyilname No: 1

Teknopark T1-T3 Blok İkmal İnşaatı Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi 2024/01 ihale kayıt numaralı ihalenin, İhale İdari Şartnamesinin 7.8. ve alt maddelerinde aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır.

DEĞİŞİKLİKLER

Eski Hali

Yeni Hali

7.8.Bilanço Bilgileri Tablosu; İsteklinin 2023 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu.

7.8.Bilanço Bilgileri Tablosu; İsteklinin 2022 dönemine ait YMM veya SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu.

7.8.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın 2023 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

7.8.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın 2022 dönemine ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

7.8.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 2023 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,20 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

7.8.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 2022 dönemine ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,20 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

7.8.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 2023 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre 0,50'den küçük olmalıdır. İsteklinin sunulan mali tablolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

7.8.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 2022 dönemine ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre 0,50'den küçük olmalıdır. İsteklinin sunulan mali tablolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

7.8.5. İstekli tarafından 2023 yılına ait “Kurumlar Vergisi Beyannamesi”nin ibraz edilmesi gerekmektedir.

7.8.5. İstekli tarafından 2022 dönemine aitKurumlar Vergisi Beyannamesi”nin ibraz edilmesi gerekmektedir.