2023-2024 Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Önemli Duyuru


Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programlarında, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarıyla öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin proje danışmanlarının en geç 10 Mayıs 2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar projenin word halini proje kontrol e-posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir. 

Bu tarihten sonra gönderilen projeler kabul edilmeyecektir.

Bahar döneminde mezun olacak tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin intihal raporu ve intihal dilekçelerinin Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından en geç 14 Haziran 2024 Cuma gününe kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne sevk edilmesi gerekmektedir.

Bahar döneminde mezun olacak tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 14 Haziran 2024 Cuma gününe kadar projelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Proje Kontrole Son Gönderim Tarihi

10 Mayıs 2024

Proje Evraklarının Son Gönderim Tarihi

14 Haziran 2024

Proje Teslim Son Günü

14 Haziran 2024


Yüksek Lisans Projesinin Bitmesi için Gerekli Şartlar

  1. Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin mezun olabilmesi için en az on adet dersten başarılı olması ve (Toplam 75 AKTS) ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekmektedir.
  2. Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği proje konusunun Kampüs Bilgi Sisteminde yer alması gerekmektedir.

Yüksek Lisans Projesi Biten Öğrencinin Projesinin İntihal ve Proje Yazım Kurallarına Uygunluğunun Kontrolü

  1. Projelerin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Proje Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmasında birincil sorumluluk öğrencinin kendisine ve proje danışmanına aittir.
  2. Proje danışmanı öğrencinin projesini ilgili Proje Kontrol Sorumlularına e-posta ile göndermelidir. Proje Kontrol Sorumluları e-posta adresleri için tıklayınız.
  3. Proje Yazım Kılavuzuna uygun olmayan ve/veya İntihal Benzerlik Raporu %20’nin üzerinde çıkan projeler için düzeltme süresi 5 gündür. Projenin düzeltilmesi için Proje Kontrol Sorumluları üçten fazla kontrol işlemi yapmayacaktır. Bu konuda tüm sorumluluk proje danışmanı ve öğrenciye aittir. İntihal raporlarında tekil benzeşimlerin %1 üzerinde olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  4. Kurum içi proje danışmanlarının mezun olacak tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin evraklarını ÜBYS sistemi üzerinden Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne sevk etmelidir.
  5. Kurum dışı proje danışmanlarının mezun olacak tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin evraklarının gönderimi için ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Projenin Bitirilememesi ve Başarısızlık Durumunda

  1. Üç yarıyıllık öğrenim süresi içerisinde proje çalışmasından başarısız olan veya projesini teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 1. fıkrasına göre;

(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.