İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları


İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADAYLARI DEĞERLENDİRME LİSTESİ (SON DEĞERLENDİRME)
7.02.2024
Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Birimi’nde görevlendirilmek üzere açılan 1 öğretim görevlisi kadrosu için 1 aday başvuru yapmış olup giriş sınavı (mülakatI) üniversitemiz Halkalı yerleşkesi, Diller Okulu Binası, DL011 numaralı dersliğinde, ekli duyuru listesinde belirtilen gün ve saatlerde, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10, 11 ve 12nci maddeleri uyarınca, tarafımızdan yapılmıştır. Mülakatta, önceden duyurulduğu üzere, öğretim görevlisi adaylarından kendi tercihleri doğrultusunda İngilizce örnek bir ders vermeleri istenmiştir. Adaylar verdikleri örnek İngilizce ders sırasında, İngilizce konuşma becerileri, hazırladıkları ders materyalleri, kullandıkları yöntem ve teknikler ile öğrenci kabul ettikleri biz jüri üyelerini dersin içine çekebilmeleri ve aktif tutabilmeleri bakımından değerlendirilmiştir. Ayrıca dil eğitimi ile ilgili bilgi soruları kendisine yöneltilmiş, genel kültürü, özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu gibi durumlar da değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme tarafımızdan 100 tam not üzerinden yapılmıştır.
Buna göre; 16/01/2024 tarihinde (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında) ilan edilen, öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adayın giriş sınavı (mülakat) ve genel değerlendirme sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
REKTÖRLÜK İNGİLİZCE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADAYININ
SIRA
NO
ADI-SOYADI ALES ALES
%30
YDS YDS
%30
LİSANS
MEZUNİYET
NOTU 100lük
LİS. MEZ. NOTU
10%
GİRİŞ
SINAVI
NOTU
GİRİŞ
SINAVI
NOTU
30%
BAŞARI
PUANI
SONUÇ
1 BÜ*** GÖ**** 80,22 24,07 90 27 72,7 7,27 77 23,10 81,44 Başarılı (Asıl)