İZÜ Personel Taşıma Hizmeti İhalesi Düzeltme İlanı 2023-08


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İHALE DÜZELTME İLANI

 

 

İhale İlan Düzeltme No: 2023/01

 

İhale Kayıt Numarası: 2023/08 Düzeltme İlanı

Personel ve Öğrenci Taşıma Hizmeti Alımı işi. 2023/08 ihale numarası ile 22.10.2023 tarihli Son Saat gazetesinde ilan edilmiştir. İdari Şartnamenin İhalenin karara bağlanması ve onaylanması maddelerinden 26.1. Maddesinin aşağıda belirtilen şekilde düzeltildiğini bildirmek için düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir. Revize edilmiş düzeltme Üniversitemiz web sitesinde yayına sunulacaktır.

 

Eski Hali

İhale teklif cetvelinde yer alan iki kısım için ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda her bir kısma ilişkin ihale, o kısma/kısımlara ekonomik açıdan en avantajlı teklifi/teklifleri veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Yeni Hali

İhale teklif cetvelinde yer alan hizmetler için değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi/teklifleri veren isteklinin üzerinde bırakılır.