ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine” göre öğretim üyesi alınacaktır.   

                                                                                                           
İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

d) Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini” sağlamış olmaları gerekmektedir.

*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları sağlıyor olmak.

 Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), Profesörlük, Doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), Doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları-Dilekçe ve Formları’ na tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2023

NO

FAKÜLTE

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMALAR

1

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Profesör

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Güncel hadis şerhleri, hadis tarihi ve usulü konularında çalışmalar yapmış olmak

2

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)

Profesör*

1

Doçentliğini Bankacılık ve Sigortacılık alanında almış olmak. Finans ve Katılım Finans alanında SSCI yayınları bulunmak.

3

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)

Profesör*

1

Doçentliğini Finans alanında almış olmak. Finans ve Katılım Finans alanında SSCI yayını bulunmak

4

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (%30 İngilizce)

Profesör*

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Yönetim ve/veya Örgütsel Davranış alanında SSCI yayınları bulunmak

5

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Yönetim ve/veya Örgütsel Davranış alanında yayını/ları bulunmak

6

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak.

7

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak.

8

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı alanında olmak.

9

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak.

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak.

11

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı alanında olmak.

12

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak.

13

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak.

14

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı alanında olmak.

15

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Profesör*

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak.

16

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Profesör*

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak.

17

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Profesör*

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı alanında olmak.

18

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak

19

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı alanında olmak

20

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak

21

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Doktorasını Biyoteknoloji alanında yapmış olmak. Üretim, İnovasyon, Otomotiv ve Endüstri Mühendisliği alanlarında ders vermiş olmak.

22

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

23

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

İç Mimarlık lisans mezunu olmak ve doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

24

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Mimarlık lisans mezunu olmak ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak.

25

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında yapmış olmak, eğitim programları ve öğretimi alanında program değerlendirme çalışmaları bulunmak. Kimya, Fen Eğitimi (STEM) ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili çalışmaları bulunmak.

26

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim / Sınıf Öğretmenliği ABD

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Sınıf Öğretmenliği anabilim dalında tamamlamış olmak ve sınıf öğretmenliği alanında çalışmaları bulunmak.

27

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Lisans, Yüksek lisans ve doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında tamamlamış olmak, kalkınma ajansı ve TÜBİTAK projelerinde yürütücü olarak görev almış olmak, SSCI tarafından taranan yayınları olmak.

28

 

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak, Yazım eğitiminde teknoloji kullanımı konularında çalışmaları bulunmak

29

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

30

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak.

31

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Doktorasını Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

32

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

33

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

Anayasa Hukuku alanında doçentlik unvanı almış ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

34

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Özel Hukuk alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak.