Kurum içi Yatay Geçiş (Tezsiz-Tezli / Tezli-Tezsiz) Başvuruları Duyurusu


2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş için başvurular, 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Tezli/Tezsiz geçiş başvuruları; Başvuru formu, ALES belgesi ve (Ana Bilim Dalının başvuru şartlarına göre) Dil Yeterlik Belgeleri ile birlikte gönderilmelidir. Evraklarda imza bulunmak zorundadır. Başvuru evrakları elden veya mail yoluyla program sorumlusu personellere yapılmalıdır.

İlgili Enstitü personelleri mail adresleri için tıklayınız.

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Geçiş İşlemleri Öncesi ve Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  1. Tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında en az bir yarıyıl okumalı ve o yarıyıl tüm derslerini almış ve başarmış olmalıdır.
  2. Bilimsel Hazırlık programında öğrenim gören öğrencilerimiz geçiş için başvuru yapamazlar.
  3. Tezli yüksek lisans programına geçiş başvurusunda bulunan öğrencilere, dönemin tezsiz-tezli fark ücreti yansıtılmaktadır. Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçenlere ücret iadesi yapılmamaktadır.
  4. Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programına geçiş işlemleri tamamlananların, Kampüs Bilgi Sistemi/Ders Muafiyet Talepleri sekmesinden daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet talep etmeleri gerekmektedir. Ders muafiyeti nasıl yapılır videosu için tıklayınız.
  5. Tezli yüksek lisans programına geçenlerin, tez danışmanı seçmesi ve tez önerisini belirleyerek Enstitü Sekreterliğine Ana Bilim Dalı’nın onayı ile göndermesi gerekmektedir.
  6. Tezsiz yüksek lisans programına geçenlerin proje danışmanı ve proje konusunu belirleyerek Enstitü Sekreterliğine Ana Bilim Dalı’nın onayı ile göndermesi gerekmektedir.
  7. Diğer önemli geçiş şartları ve Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları arası geçiş uygulama esasları için tıklayınız.