Hemşirelik Bölümü Öğrencilerine TÜBİTAK’tan Destek


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zülfünaz ÖZER Danışmanlığında Hemşirelik 3. Sınıf öğrencileri Şeyma CAN ve Neslinur DIŞBUDAK’ın “Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Arteriovenöz Fistül Kanülasyon İşlemi Sırasında Uygulanan Sanal Gerçeklik Gözlüğü ve Soğuk Uygulamanın Hastaların Ağrı Düzeyine Etkisi” başlıklı ve 3.sınıf öğrencisi Ayşe Sena OKUR ve 2. Sınıf öğrencisi Ahmet PINAR’ın “Koroner Arter Hastalarında Algılanan Sosyal Destek ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi: Ölüm Anksiyetesinin Rolü” başlıklı projeleri TÜBİTAK 2209-A kapsamında destek almaya hak kazandı.

 

 

 DSC_6430