Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine” göre öğretim üyesi alınacaktır.   

                                                                                                            

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İsteklilerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

d) Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini” sağlamış olmaları gerekmektedir.

 

*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları sağlıyor olmak.

 

 Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşleri Müdürlüğüne,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşleri Müdürlüğüne,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

 

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.

 

Son Başvuru Tarihi: 27 Haziran 2022

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Doktorasını İslam Ekonomisi/İktisadı ve Finans alanında yapmış olmak. İslam İktisadının Kurumları (vakıf, zekat, miras vb) alanında araştırmaları bulunmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam İktisadı ve Finans

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını İslam Hukuku veya İslam Ekonomisi/İktisadı ve Finans alanında yapmış olmak. İslam Ticaret Hukuku alanında araştırmaları bulunmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Bilgi Ekonomisi alanında araştırmaları bulunmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Doçent*

1

Doçentliğini Finans alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör

1

Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör

1

Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör

1

Doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü-Türkçe Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Türkçe Eğitimi veya Yeni Türk Dili alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü-Arapça Öğretmenliği

Profesör*

1

Doçentliğini Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili Eğitimi alanında almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü-Arapça Öğretmenliği

Doçent*

1

Doçentliğini Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili Eğitimi alanında almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü-Arapça Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi*

2

Doktorasını Arap Dili alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü-Özel Eğitim Öğretmenliği

Doçent

1

Doçentliğini Özel Eğitim alanında almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü- İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü-Müzik Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Müzik Eğitimi vb. alanlarda yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü-Müzik Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Halk Müziği alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü-Okul Öncesi Öğretmenliği

Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Okul Öncesi Öğretmenliği alanında yapmış olup aynı alanda Doçentliği almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü-Okul Öncesi Öğretmenliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Okul Öncesi Öğretmenliği alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olup aynı alanda Doçentliği almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doktor Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü-İngilizce Öğretmenliği

Profesör

1

Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

3

Endüstri Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Yöneylem Araştırması alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Elektronik alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği/Elektrik/Elektronik Mühendisliği/Telekomünikasyon Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Haberleşme alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doçent*

2

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Kontrol/Robotik/Elektronik alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Profesör*

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Kontrol alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Profesör*

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Haberleşme alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doçent*

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği ve Bilimleri alanında almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

2

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

2

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi*

1

Matematik Mühendisliği/ Matematik Doktora mezunu olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör

1

Mimarlık/İç Mimarlık alanında Doktora mezunu olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

1

Mimarlık/İç Mimarlık alanında Doktora mezunu olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

3

Mimarlık/İç Mimarlık alanında Doktora mezunu olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Mimarlık Doktora mezunu olmak, Uzmanlığı Yapı Elemanları, Malzemeleri veya Restorasyon alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık Doktora mezunu olmak, Uzmanlığı Yapı Elemanları, Malzemeleri veya Restorasyon alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

2

Mimarlık Doktora mezunu olmak, Uzmanlığı Yapı Elemanları, Malzemeleri veya Restorasyon alanında olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doçent

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Bilimi alanında almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Profesör

1

Y. Lisans eğitimini Tarih Öğretmenliği bölümünde yapmış olmak. Doktorasını T.C. İnkılap Tarihi üzerine yapmış olmak. T.C. İnkılap Tarihi (Cumhuriyet Tarihi) alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlık ve Doçentliğini Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Türk Halk Edebiyatı alanında yapmış olmak.