Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrencilere Yönelik Uluslararası Proje


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünün ortaklığı ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün Koordinatörlüğünde yürütülen Ulusal Ajans destekli 2020-1-TR01-KA226-SCH-098336 kodlu Specially Digitalised (Special Learning Disability) ERAMUS+ projesinin ilk toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Üniversitemizden Dr. Nüket Afat, Dr. Hatice Kadıoğlu Ateş, Arş. Gör. Ayşe Işık Öner, Arş. Gör. Sümeyye Çakır ve Arş. Gör. Betül Kat’ın araştırmacı olarak destek verdiği projenin İstanbul toplantısına Bulgaristan, Romanya, Portekiz ve İspanya’dan ortaklar katılım gösterdi.

Hedefi 3-9 yaş arası özel öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilere yönelik dijital platform oluşturmak olan projenin birinci fikri çıktısına ilişkin rapor Üniversitemiz araştırmacıları tarafından hazırlandı. Hazırlanan raporda ülkemizdeki tanılı öğrencilere yönelik durum tespiti, proje kapsamında yapılan anket analizleri ve dijital platform için oluşturulan müfredat ve değerlendirme stratejileri yer aldı. Toplantıda Üniversitemiz araştırmacıları tarafından ilgili rapor ortaklarla paylaşıldı ve ileriye dönük planlamalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.IMG_4443 IMG_4502 IMG_4500 IMG_4510 IMG_4515