Özel Eğitim Öğretmenliği EPDAD Tarafından Akredite Edildi


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kurulduğu günden bugüne ilke edindiği eğitim ve araştırmada öncü olmak, sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek, uluslararası eğitim standartlarına uygun faaliyetlerde bulunmak politikaları kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılan çalışmalar ile eğitim alanında önemli adımlar atılmaktadır.

Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı için Gazi Üniversitesinden EPDAD Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Rabia Sarıkaya, Erciyes Üniversitesinden Alan Uzmanı Dr. Mehmet Emin Öztürk, Süleyman Demirel Üniversitesinden Eğitim Programları Ölçme Değerlendirme uzmanı Doç. Dr. Serkan Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesinden Gözlemci Doç. Dr. Suzan Kavanoz, Yeditepe Üniversitesinden gözlemci öğrenci Şeyma Nur Özkan ve Marmara Üniversitesinden gözlemci öğrenci Dürdane Gülpolat ile 21-22 Mart tarihinde EPDAD akreditasyon süreci kapsamında bölüm değerlendirilmesinin yapılabilmesi için online görüşmeler gerçekleşmiştir. 30-31 Mart tarihinde ise EPDAD değerlendirme ekibi Üniversitemize ziyarette bulunmuştur. EPDAD ekibi Üniversite ziyareti sırasında program değerlendirme çalışmalarına devam ederek tesis ziyaretlerinde bulunmuştur. Online ve yüz yüze gerçekleşen değerlendirmeler sonunda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programının akredite edilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde bulunan Özel Eğitim Öğretmenliği programını 2025 yılına kadar akredite etmiştir. Özel Eğitim Öğretmenliği programına verilen akreditasyon süresi 17.04.2022 tarihinden itibaren EPDAD’ın Web sayfasında, 'EPDAD Tarafından Akreditasyon Verilen Lisans Programları' listesinde yer almaktadır. Özel Eğitim Öğretmenliği programımız için ayrıca birer EPDAD Akreditasyon Sertifikası düzenlenmiştir.