İZÜ’den Doktora Öğrencilerimize Nitelikli Araştırma Bursu


       BAŞVURU ŞARTLARI

 • İZÜ’de Doktora Programlarına kayıt yaptırmış olmak,
 • İZÜ’deki Araştırma Merkezlerinde belirlenen sürede bulunmak ve zaman ayırmak
 • Not ortalaması, Dil yeterliliği, ALES şartlarını sağlamış olmak (Yerli öğrenciler için)
 • Uluslararası ve yerli İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Doktora öğrencileri başvuru yapabileceklerdir
 • Burs verilecek öğrencilerin başka meşguliyeti olmamasına dikkat edilecek.

   

  BURSUN DEVAM ŞARTLARI

 • Doktor dersleri genel not ortalamasının 4 üzerinden 3,5 olması,
 • Gireceği ilk yeterlik sınavında (çok makul bir mazeret olmadıkça) ve tez izleme sınavlarında başarılı olmak (75 ve üzeri not almak),
 • Görev bilinci (görev yaptığı birim tarafından verilen görevleri usulüne uygun şekilde yerine getirmek, görev saatleri içinde biriminde olmak vb).

   

  BURS MİKTARI, BURSİYER SAYISI VE SÜRE

 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) tarafından sağlanacak Öğrenim ücreti ve Yurt ( Evli olmayan öğrenciler için ) imkânı
 • Fen Bilimlerinden 5, sosyal bilimlerden 5 olmak üzere toplam 10 doktora öğrencisine burs verilecektir
 • Burslar İlim Yayma Vakfı tarafından verilecektir.
 • Program: Doktora Programlarının Tümü
 • Burs miktarı: 2.500 – 3.000 TL
 • Süre: 4 yıl

   

  SEÇİM KRİTERLERİ

 • Yerli öğrenciler için seçim kriterleri: %25 Bilim Sınavı, %25 Mülakat, %30 AGNO,

  %10 dil, %10 ALES

 • Uluslararası Öğrenciler için Seçim Kriterleri: %35 Bilim Sınavı, %35 AGNO, + %30 Mülakat
 • Bursiyerlerin seçimi, İZÜ ve İlim Yayma Vakfı tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU:

Başvuru yapmak isteyen adayların yüksek lisans transkripti, dil belgesi, ALES    belgesi ve bir is yerinde çalışmadığını gösteren SGK belgesini ekleyerek 10 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar doktorabursu@izu.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.