Üniversitemize “Araştırma –Öğretim Görevlisi” Alınacaktır


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA – ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR

                     Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

FAKÜLTESİ

BÖLÜM

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

YDS Puanı

Ales Puanı

İşletme ve Yönetim Bilimleri

İktisat Bölümü

Araştırma Görevlisi

 

1

İktisat programlarında Tezli Yüksek Lisans/Doktora yapıyor olmak

85 İngilizce

70

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Araştırma Görevlisi

 

1

Uluslararası Ticaret bölümü lisans mezunu olmak veya Uluslararası Ticaret, İktisat ve İşletme programlarında yüksek lisans/doktora yapıyor olmak

85 İngilizce

70

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak

 

85 İngilizce

70

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Yazılım/Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak

 

85 İngilizce

70

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (LEE)

Araştırma Görevlisi

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak

50 İngilizce

70

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler (Arapça)

Öğretim Görevlisi

1

İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

85 Arapça

70

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri (LEE)

Araştırma Görevlisi

1

İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. İlgili anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.

85 Arapça

70

İslami İlimler Fakültesi

İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) (LEE)

Araştırma Görevlisi

1

İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.

85 Arapça

70

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Görsel İletişim

Tasarımı

Araştırma Görevlisi

1

Resim, Grafik, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar, Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak, Bu alanlardan birinde en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak

 

 

Bu alanlardan birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak

 

50 İngilizce

70

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

Psikoloji Lisans mezunu olmak. Psikoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak

 

85 İngilizce

70

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (LEE)

Araştırma Görevlisi

1

Psikoloji Lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak

 

85 İngilizce

70

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak

80

80

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Medeni Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak

80

80

 

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2022

Son Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2022 (28 Ocak 2022 tarihine uzatılmıştır.) 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 28 Ocak 2022 (31 Ocak 2022 tarihine uzatılmıştır.) 

Giriş Sınavı Tarihi:  2 Şubat 2022

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih:  8 Şubat 2022

İstenen Genel Şartlar: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge, Lisansüstü Öğrenim belgesi)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan istenen puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

 

Başvuru dilekçesi indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları- Personel Daire Başkanlığı-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.

Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL