İZÜSEM'de Arabuluculuk Temel Eğitimi Başladı.


Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın 29/11/2021 tarihli açıklamasına istinaden Arabuluculuk Temel Eğitimleri başlamıştır. 

Yetkili eğitim kuruluşu olarak üniversitemiz Arabuluculuk Temel Eğitimi'ne Aralık itibariyle başlayacaktır. 

Detaylı bilgi ve ön kayıt için:
ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİMİ


KATILIM ŞARTI: Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programına mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olanlar katılabilirler. Eğitime katılmak isteyen adayların 30 Nisan 2022 tarihinde 5 yıllık mesleki kıdem şartını sağlayabilir durumda olmaları gerekmektedir.  Hukuk fakültesi mezuniyeti ve herhangi bir meslekte 5 yıllık kıdeme sahip olmak aranan bu şart için yeterlidir. Başvuru koşullarının sağlanması katılımcının sorumluluğundadır.