Prof. Dr. İsmail Kara’nın “Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklâl Marşı” Kitabı Yayımlandı


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kara’nın “Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklâl Marşı” isimli kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı.  Prof. Dr. Kara kitabıyla, bir asır sonra İstiklal Marşı’nın toplumsal krizlerin aşılmasında yol gösterici olmasını hedefliyor.

İstiklal Marşı’nın hissiyatı yüksek bir şiirin ötesinde anlamları olduğunu ifade eden Prof. Dr. İsmail Kara, “İstiklal Marşı döneminin ana temayüllerini veren, temel problemlerini tartışan ve güçlü toplumsal karşılığa sahip büyük bir fikir metnidir. Ölüm kalım mücadelesinin verildiği kriz ve geçiş döneminde varlık alanına çıkmış ve zaferi mümkün kılan kuvvetli unsurlardan biri olmuştur. Kalemin kılıç yerine geçmesi ve düğümleri çözmesi gibi” diye konuştu.

İstiklal Marşı Bir Asır Sonra Benzer Fonksiyonlar Üstlenebilir

Prof. Dr. İsmail Kara, İstiklal Marşı’nın toplumun tüm kesimlerince anlaşılması gerektiğine değinerek “ 1924’ten bugüne anlamı, irtibatları ihmale uğradı, sönükleşti. İstiklâl Marşı tam bir asır sonra bugün de farklı ama derin krizlerin ortasında tarihte icra ettiğine benzer bir fonksiyon üstlenebilir. Onun için hiç olmadığı kadar anlaşılmasına ve şerhine emek vermek gerekiyor” dedi.


İstiklal Marşı Kapağı