Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Tutanağı


                                                                T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

                                                                                                                                                                                                  Tarih: 10.09.2021

                                  

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre 12.08.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan (R.G.No: 31566) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
FAKÜLTE: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM: HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
SIRA NO BAŞVURAN ADAYLARIN
ADI ve SOYADI
DEĞERLENDİRME NOTLARI
ALES PUANI
( SAY )
60% YABANCI DİL
PUANI
40% ÖN DEĞERLENDİRME
PUANI
LİSANS
MEZ.
NOTU 100'lük
DURUMU
1 T…. İ... ERMAN 83,95300 50,37 83,750 33,5 83,8718 86,7 Sınava Girebilir
2 S….. KURT 76,87195 46,12 56,250 22,5 68,62317 83,2 Sınava Girebilir

 

 

Giriş Sınav Tarihi       :   15.09.2021

Saat ve yeri                 :   11.00 / S 104  (Hemşirelik Binası)

 

                                                                          Başkan

                                                            Prof. Dr. Nefise BAHÇECİK                     

 

          

                         Üye                                                                     Raportör

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan TEKE                                Dr. Öğretim Üyesi Zülfünaz ÖZER

 

 

Not: Jüri üyelerinden biri raportör olarak imza atmalıdır.