Katılım Genç Gelişim Yetenek ve Sertifikasyon Programı Başlıyor


Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonunda Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyelini artırmak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile Katılım Finansa nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak üzere Katılım Genç Gelişim yetenek ve sertifikasyon programına ilişkin duyuru ve başvuru süreci yakın zamanda başlamıştır. 

İki aşamadan oluşması planlanan Katılım Genç Gelişim programının ilk aşamasında 1.000 kişilik yetenek seçimi ve eğitimi gerçekleştirilerek “Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası” verilecektir. Programın ikinci aşamasında ise, 100 kişilik yetenek seçiminin ve eğitiminin tamamlamasıyla birlikte “İslami Finans Yetenek Başarı Sertifikası (Certified Islamic Finance Talent)” verilerek değerlendirme sürecinin sonunda gelişim programı tamamlanmış olacaktır. Programda katılımcılardan sektöre katkı sağlayabilecek projeler üretmesi talep edilerek jüri tarafından hayata geçirilmeye uygun görülen başarılı projelere çeşitli ödüller verilecektir. Ayrıca bu projelerin ticarileştirilebilmesi için de başta mentörlük, inovasyon koçluk yardımı ile finansör ve yatırımcılarla bir araya getirilme gibi destekler de verilecektir. Katılım Genç Gelişim programına ilişkin ayrıntılı bilgiler https://katilimgencgelisim.cbfo.gov.tr/#nedir web sitesinde yer almaktadır.