"ProQuest Publicly Available Content Database" veri tabanı 31 Aralık 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak erişime açılmıştır.


Diğer veri tabanlarını ve koleksiyonları tamamlamak üzere tasarlanan bu veri tabanı, dünyanın dört bir yanından bir dizi farklı kaynaktan kamuya açık bilimsel içerikleri bir araya getirir veya tam metinlere bağlantılar sağlar. Açık erişim dergilerin yanı sıra arXiv gibi ana konu havuzlarından gelen içeriği de kapsar. Dergi makalelerini, ön baskıları, kitapları, konferans bildirilerini ve raporları içerir.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.