Üniversitemize “Araştırma –Öğretim Görevlisi” Alınacaktır


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA –ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR

                     Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi  alınacaktır.

FAKÜLTESİ

BÖLÜM

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

YDS Puanı

Ales Puanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Araştırma Görevlisi

 

1

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak, alanında Tezli Yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

50 İngilizce

70

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Araştırma Görevlisi

 

2

Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak, alanında Tezli Yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

50 İngilizce

70

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik

 

Araştırma Görevlisi

1

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak, Hemşirelik Esasları alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

50 İngilizce

70

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı-Arapça Öğretmenliği

Araştırma Görevlisi

 

1

Arap Dili Eğitimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, Arapça Mütercim – Tercümanlık, İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. İlgili anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor olmak

85 (Arapça)

70

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak

50 İngilizce

70

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Yazılım/Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak

 

50 İngilizce

70

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Görsel İletişim

Tasarımı

Araştırma Görevlisi

1

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü lisans mezunu olup Alanında tezli yüksek lisans veya Doktora yapıyor veya yapmış olmak

 

50 İngilizce

70

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Araştırma Görevlisi

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup Alanında tezli yüksek lisans veya Doktora yapıyor veya yapmış olmak

 

85 İngilizce

70

Rektörlük

Yabancı Diller Hazırlık Bölümü Arapça Hazırlık

Öğretim Görevlisi

 

2

Arap Dili Eğitimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, Arapça Mütercim – Tercümanlık, İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. İlgili anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

85 (Arapça)

70

Rektörlük

Yabancı Diller Koordinatörlüğü- İngilizce Hazırlık

Öğretim Görevlisi

2

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan veya İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilim alanlarından birinden lisans mezunu olup, alanında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak

 

85 İngilizce

70

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak

 

50 İngilizce

70

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 13 Ağustos 2021

Son Başvuru Tarihi: 27 Ağustos 2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 3 Eylül 2021 (10 Eylül 2021 olarak değiştirilmiştir)

İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 15 Eylül 2021 

Giriş Sınavı Tarihi: 8 Eylül 2021 ( 15 Eylül 2021 olarak değiştirilmiştir )

İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı Tarihi: 20 Eylül 2021 Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, giriş sınavında örnek ders uygulaması yapacak olup, bu uygulamaları yönünden değerlendirileceklerdir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 15 Eylül 2021 ( 22 Eylül 2021 olarak değiştirilmiştir)

İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 27 Eylül 2021

İstenen Genel Şartlar: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge, Lisansüstü Öğrenim belgesi)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan istenen puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru dilekçesi indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları- Personel Daire Başkanlığı-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.