Üniversitemize “Öğretim Üyesi” Alınacaktır


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.24 ve 26. Maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                                

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İsteklilerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. 24. ve 26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü,

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Özel Eğitim alanında yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı alanında yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri

İşletme Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak, davranışsal finans ve İslami finans alanlarında yayınları (SSCI ve ESCI) bulunmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Muhasebe alanında almış olmak

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku (Fıkıh) Anabilim Dalı

Profesör

1

Doktora ve Doçentliği Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku (Fıkıh) alanında almış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, İdare Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini İdare Hukuku alanında almış olmak. Bu alanda bilimsel çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu olup, Doçentliğini Sağlık Yönetimi alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini Sağlık Yönetimi alanında almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Sağlık Yönetimi alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Beden Eğitimi / Spor Bilimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği vb. alanda yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Yüksek Lisansını ve Doktorasını Yapı Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gelişim Biyolojisi ve Nörolojik Bilimler alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış, Yöneylem Araştırması alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı veya Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Yazılım alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Kontrol alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği (Elektrik Tesisleri) Doktora mezunu olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Elektronik alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Yapı Elemanları ve Malzemeleri alanında Mimarlık Doktora mezunu olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

İç Mimarlık alanında Doktora mezunu olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

 

Profesör

1

Tıp Fakültesi Psikiyatri (doktora/ uzmanlık) mezunu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmak

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

3) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

NOT : Aynı Bölümün, aynı unvanlı kadrosuna başvuran adayların dilekçelerinde;

‘Yazılım Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi kadrosundaki uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanındaki ilanınıza başvuruda bulunuyorum’ vb. örneğinde olduğu gibi açıklamada bulunmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 27 Ağustos 2021