Tezsiz-Tezli / Tezli-Tezsiz Kurum içi Yatay Geçiş Başvuruları Duyurusu


2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş için başvurular, 25 Haziran 2021 ile 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Geçiş İşlemleri Öncesi ve Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  1. Tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında en az bir yarıyıl okumalı ve o yarıyıl tüm derslerini almış ve başarmış olmalıdır.
  2. Bilimsel Hazırlık Programında öğrenim gören öğrencilerimiz geçiş için başvuru yapamazlar.
  3. Tezli/Tezsiz geçiş başvuruları; Başvuru formu, ALES belgesi ve (Anabilim Dalının başvuru şartlarına göre) Dil Yeterlik Belgeleri ile birlikte gönderilmelidir. Evraklarda imza bulunmak zorundadır. Başvuru evrakları elden veya mail yoluyla program sorumlusu personellere yapılmalıdır.
  4. İlgili Enstitü personelleri mail adresleri için tıklayınız. / Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

  5. Tezli yüksek lisans programına geçiş başvurusunda bulunan öğrencilere, dönemin tezsiz-tezli fark ücreti yansıtılmaktadır. Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçenlere ücret iadesi yapılmamaktadır.
  6. Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programına geçenlerin, Kampüs Bilgi Sisteminden, Ders Muafiyet Talepleri sekmesinden daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet talep etmeleri gerekmektedir.
  7. Tezli Yüksek lisans programına geçenlerin, tez danışmanı seçmesi ve tez önerisini belirleyerek Enstitü Sekreterliğine Anabilim Dalı’nın onayı ile göndermesi gerekmektedir.
  8. Tezsiz Yüksek Lisans programına geçenlerin proje danışmanı ve proje konusunu belirleyerek Enstitü Sekreterliğine Anabilim Dalı’nın onayı ile göndermesi gerekmektedir.
  9. Diğer Önemli geçiş şartları ve Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programları arası geçiş uygulama esasları için tıklayınız.