2021/01 Numaralı Merkezi Derslikler Binası Kaba İnşaatı İhalesi Düzeltme İlanı


 

Demir ve Beton İdareden Merkezi Derslikler Binası Kaba İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi 2021/01 ihale numarası ile 28.05.2021 tarihli Günboyu gazetesinde ilan edilmiştir.  İdari Şartnamenin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterlerini düzenleyen maddelerinden 7.13.2. Maddesinin aşağıda belirtilen şekilde düzeltildiğini bildirmek için düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir. Revize edilmiş şartname Üniversitemiz web sitesinde yayına sunulacaktır.

 

Eski Hali

Madde 7.13.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki B Grubu Üst Yapı Bina İşleri II. Grup bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Yeni Hali

Madde 7.13.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Üniversitemiz 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği”ne tabi olup, Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecek; yeterlilik değerlendirmesinde benzer iş grupları listesinde belirtilen metrajlar dikkate alınmaksızın bu işlerle ilgili Madde 7.13.’te belirtilen teklif edilen bedelin ¾’ü oranı tutarındaki iş deneyim belgeleri yeterli sayılacaktır.

 

 

2021/01 Numaralı İhalesi İdari Şartnamesi