Hocamıza TÜBİTAK’tan Destek


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Yasemin YILMAZER’in “Sperm Kaynaklı Erkek Kısırlığını Önlemek İçin Serotonin Etken Maddeli Sperm Yıkama Medyumunun Geliştirilmesi” isimli projesi TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programından onaylanmıştır. Teknoloji Transfer Ofisi desteği ile başvurulan proje ile hocamız, sahibi olduğu BİYOSERATECH şirketi bünyesinde araştırmalarını sürdürmesi için 560.000 TL'lik destek almasına karar verilmiştir.

Projenin Amacı:

Günümüzde Dünya’da 90 milyona yakın çift kısırlık problemi yaşamaktadır. 2015 yılında Dünya’da 1.5 milyon kez tüp bebek denemesine rağmen 350 bin bebek doğmuştur (x). Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2010 yılındaki verilerine göre 100 yıl önce mililitredeki sperm miktarı 120 milyon iken, günümüzde bu rakam 15 milyona kadar düşmüştür. Kısırlık problemi DSÖ tarafından Dünya’daki en önemli sağlık sorunları arasında üçüncü sırada kabul edilmiştir. Fransa’da yapılan bir araştırma, 2027 yılında Fransa’da çok sayıda erkeğin YÜT olmaksızın çocuk sahibi olamayacaklarını ortaya koymuştur.

Proje kapsamında elde edilecek yıkama solüsyonu ile sperm sayısının, hızının artması ve morfolojisinin iyileşmesi planlanmıştır. Bu sayede yardımcı üreme tekniklerinde başarının artacağı beklenmektedir. Birkaç denemeye gerek kalmadan daha kısa sürede aileler çocuk sahibi olabilecek böylece ekonomik kaybın önüne geçilecektir. Projede elde edilecek ürün tüp bebek ve aşılama yöntemlerine yenilikçi ve etkili bir çözüm olması amaç edinilmiştir.

Projenin Yenilikçi Yönleri:

1. Yaptığımız çalışmalarla sperm DNA’sına zarar vermeden %5’lerden %16’lara çıkardığımız sperm hareketini, ekleyeceğimiz L-Karnitin ve Koenzim Q10 ile % 25-30’lara çıkartılması hedeflenmektedir.

2. L-Karnitin ve Koenzim Q10 ile başladığımız çalışmalar sonunda sperm gelişmesine katkı sağladığı için sperm sayısının artacağı ve morfolojisinin normalleşeceğini beklenmektedir.

3. Geliştireceğimiz ürünle spermlerin sayı ve hızı artacağından, yıkama sırasında kullanılacak santrifüj süresi kısaltılması planlanmaktadır.

4. Hem yıkama medyumunun bileşiminde antioksidanların bulunması hem santrifüj süresinin daha kısa olmasından dolayı ROS’a bağlı sperm DNA hasarı azaltılacaktır.

5. Şu an Türkiye’de ve Dünya’da serotonin kaynaklı, erkek üreme sağlığında kullanılan bir ürün bulunmamaktadır. Geliştirilecek ürün bir ilk olacaktır.

Kendisini başarılı projesi için tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.