Gıda Mühendisliği Öğrencilerimizin 2 Projesine TÜBİTAK'tan Destek


Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Simge Ersem, Şüheda Küçükşahin, Ece Yeşil ve Büşra Orhan’ın TÜBİTAK 2209A Üniversite Ögrencileri Arastırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında, "Kazein tozunun ısıl olmayan atmosferik plazma aktif türleri ile etkileşiminin suda çözünme ve bazı moleküler özelliklerine etkisinin belirlenmesi" ve "Tam Buğday Ununun Isıl Olmayan Atmosferik Basınç Plazma ile Etkileşiminin Bazı Fizikokimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi" başlıklı projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Proje çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Ertan Ermiş danışmanlığında yürütülecek.

Projelerin başarı ile sonuçlandırılması halinde ısıl olmayan atmosferik plazma tekniğinin protein çözünürlüğünün iyileştirilmesi ve unun olgunlaştırma süresinin kısaltılması gibi çeşitli proses aşamalarında kullanılabilirliği ile ilgili bilimsel veriler elde edilmiş olacaktır.