TÜBİTAK'tan Sosyoloji Bölümü Öğrencilerimizin Projelerine Destek


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerimizin gerçekleştirdiği projeler TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.

Sosyoloji Bölümü 4. sınıf Öğrencisi Meryem İlhan, "Türkiye’de Farklı Sosyo-ekonomik Statüye Sahip Ev Kadınlarının Boş Zaman Algısı ve Yönetimi: Eşitsizlik Bağlamında Sosyolojik Bir İnceleme" başlıklı projesiyle destek almaya hak kazandı.

İZÜ Sosyoloji Bölümü 4. sınıf Öğrencisi Ceren Erdoğan ise "Türkiye’de Pandemi Sürecinde Covid-19 Tedavisi Hakkında Medyada Yer Alan Haberlerin Tedavi Yöntemlerine Yönelik Güvene Etkisi" başlıklı çalışması ile başarıya ulaştı.


TÜBİTAK-2209 A

Proje sahibi: Meryem İLHAN

Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi 

Proje Başlığı

Türkiye’de Farklı Sosyo-ekonomik Statüye Sahip Ev Kadınlarının Boş Zaman Algısı ve Yönetimi: Eşitsizlik Bağlamında Sosyolojik Bir İnceleme

Proje Amacı

Boş zaman sosyolojisi, bireyin çalışma ve dinlenme arasındaki ikiliği üzerinde durmaktadır. Boş zaman eğitim, çalışma koşulları, gelir, cinsiyet ve meslek gibi birçok etmen etrafında şekillenmektedir. Projede, çalışma hayatı dışında bireyin kendini yenilemesi ve yaşam kalitesini artırması olarak tanımlanan boş zamanın, ücretli emek piyasası dışında kalan ev kadınlarının, ev etrafında şekillenen gündelik yaşamları içerisindeki konumu araştırılmaktadır. Sosyo-ekonomik statü gelir, eğitim durumu ve meslek ile belirlenmektedir. Bu araştırma da gelire sahip olmayan, meslek olarak ev kadını olan kadınların sosyo-ekonomik statülerini hane bazlı bir şekilde belirleyecektir. Farklı statülere sahip ev kadınlarının boş zamanı nasıl algıladıkları görüşmeler ile analiz edilecektir. Ortaya çıkan sosyo-ekonomik eşitsizliğin boş zaman alışkanlıkları ve aktivite çeşitliliği üzerindeki etkisi ortaya konacaktır


TÜBİTAK-2209 A

Proje sahibi: Ceren ERDOĞAN

Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi 

Proje başlığı

Türkiye’de Pandemi Sürecinde Covid-19 Tedavisi Hakkında Medyada Yer Alan Haberlerin Tedavi Yöntemlerine Yönelik Güvene Etkisi

Projenin amacı

Covid-19 pandemisi sürecinde, hastalığın tedavisi hakkında bilgi almak isteyen halkın başvurduğu medya araçlarında gerçeği yansıtan haberlerin yanı sıra yanıltıcı ve gerçek dışı haberler de bulunmaktadır. Covid-19 tedavisi hakkındaki yanıltıcı ve gerçek dışı haberler, halk sağlığını riske atarken aynı zamanda tedavi yöntemlerine yönelik güveni de olumsuz etkilemektedir. Tedavi yöntemlerine olan güvenin zedelenmesi, kişinin aşı olmamasına veya hastalandığı takdirde ilaç kullanmamasına neden olmakla beraber bu durum iyileşme sürecine olumsuz etki edebilir. Projenin amacı, Covid-19 tedavisi hakkında medyada yer alan haberlerin halkın tedavi yöntemlerine olan güvenini hangi yönde etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Böylece dezenformasyon-medya-güven ilişkisi, Covid-19 tedavisi bağlamında yeniden değerlendirilecektir.