"Çevrimiçi Eğitimde Etkili Stratejiler ve Teknoloji Entegrasyonu" Eğitimi


Değerli  Hocalarımız,

8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da İZÖMMER-CELT bünyesinde tüm öğretim üyelerine yönelik çevrimiçi eğitim yapılması planlanmıştır. Yasemin Özügümüş Tekcan ve Dr. Ümran Yazıcılar Nalbantoğlu tarafından verilecek “Çevrimiçi Eğitimde Etkili Stratejiler ve Teknoloji Entegrasyonu" konulu eğitime katılımlarınızı bekliyoruz.

Eğitimin verileceği Microsoft Teams Ekip Adı: İZÖMMER CELT EĞİTİM
Eğitimin verileceği Microsoft Teams Ekip Kodu: dgcz6d7
Eğitimin verileceği Microsoft Teams Ekip Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY1YjE4MmEtOWNhYy00OTVjLWFiNDQtZmEzZmUzMGQzMTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22246f2c5b-6edc-4e52-ba9a-314727ac5049%22%2c%22Oid%22%3a%227bdf78cb-1437-428d-83e2-f7d93d99ee7a%22%7d

*Not: Katılımcıların adına sertifika düzenlenecektir.