Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları


T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

                                                      EĞİTİM FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

                                                                                                                   

                                                                                                                                        05.04.2021

9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre, 14.03.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

SIRA NO

BAŞVURAN ADAYLARIN
ADI ve SOYADI

DEĞERLENDİRME NOTLARI

 

ALES PUANI
( SÖZ )

60%

YABANCI DİL
PUANI

40%

ÖN DEĞER.
PUANI

LİSANS
MEZ.
NOTU 100'lük

 

DURUMU

 

1

S. GALİÇ

91,97

55,18

81,250

32,50

87,68

79,7

Sınava Girebilir.

 

2

M. FİLİZ

82,01

49,21

75,000

30,00

79,21

82,96

Sınava Girebilir

 

3

A. İNCİ

93,07

55,84

57,500

23,00

78,84

85,53

Sınava Girebilir

 

4

S. TÜRKMEN

80,42

48,25

62,500

25,00

73,25

89,26

Sınava Girebilir

 

5

A. KÖKSAL

80,29

48,18

51,250

20,50

68,68

75,96

Sınava Girebilir

 

6

N. MANAV

 

0,00

 

0,00

0,00

 

Yüksek Lisansı Matematik
Eğitimi alanında olmadığı için
ön değerlendirmeye alınmamıştır.

 

7

H. KAPUSUZ

 

0,00

 

0,00

0,00

 

Yüksek Lisansı Matematik
Eğitimi alanında olmadığı için
ön değerlendirmeye alınmamıştır.

 

8

G. ŞANAL

 

0,00

 

0,00

0,00

 

Yüksek Lisansı Matematik
Eğitimi alanında olmadığı için
ön değerlendirmeye alınmamıştır.

 

 

 

Giriş Sınav Tarihi     : 08.04.2021 Perşembe  Saat: 10.00  Yer: EG004 (Giriş Kat)