Üniversitemize Öğretim Üyeleri Alınacaktır


 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. ve 24. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                                

İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Yazı İşlerine - Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.    

İsteklilerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

    

Son Başvuru Tarihi 20.04.2021

 

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü-Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Güzel Sanatlar, Müzik ve Yaylı Çalgılar alanında Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak. Doktora/ Sanatta Yeterlik Programı, Sanat ve Tasarım mezunu olmak, Uzmanlığı Müzik – Yaylı Çalgılar (Viyolonsel ) alanında olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü-Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorası/Sanatta yeterliliği; Müzik alanında olmak veya İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Dini Mûsikî Bilim Dalı alanında olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doçent

 

1

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak

 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

3) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için tıklayınız