Prof. Dr. Hasan Yetim Karabağ’da Düzenlenen Helal Gıda Konferansına Katıldı


Kardeş ülke Azerbaycan, uzun yıllar süren Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesinde yapılacak yeni yatırımlar ile bölgeyi tekrar ülke ekonomisinin merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Bölgede yatırım yapılması düşünülen alanların başında Helal Gıda sektörü geliyor. Bu kapsamda, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC), "Karabağ Ekonomisinin Canlanmasında Helal Gıda Endüstrisi: Modern Zorluklar Ve Gerçek Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansa İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yetim konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılışında, konuşan UNEC İslami Finans Merkezi başkanı Prof. Dr. Zahid Mammadov, “Bugün İslam ekonomisinin ülkemiz için daha önemli olduğunu ve Karabağ bölgesinde büyük ölçekli mega projeleri gerçekleştirmek için alternatif finans kaynaklarına ihtiyaç olduğunu görüyoruz” diye konuştu.  Prof. Dr. Zahid Mammadov, katılımcılara Karabağ'da İslami ekonominin temel itici gücünün gıda endüstrisi olduğunu ifade etti.

Milletvekili akademisyen Ziyad Samadzadeh konunun aciliyetine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı'nın Karabağ bölgesini gelecekte dinamik olarak gelişen bir bölgeye dönüştürmek için verdiği talimatlara değindi. Samadzadeh, işgalden kurtulan toprakların tarımın ve tarım sektörünün gelişmesi için verimli koşullara sahip olduğunu söyledi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yetin konuşmasında,  “Şu anda dünya erzak pazarında Helal Gıda sektörü büyümeye devam ediyor. Tüm dünyada yaklaşık 2 Trilyon Dolara yakın bir pazardan söz ediyoruz” diye konuştu.

Dünyadaki İslam ülkelerinin helal gıda tüketimindeki payının düşük olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Yetim, Karabağ bölgesi başta olmak üzere ülkelerin tüketim payını arttırma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.03 01 02 04