Üniversitemize Öğretim Üyeleri Alınacaktır


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                                

İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Yazı İşlerine - Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.          

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda 

 

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Son Başvuru Tarihi: 07 Ağustos 2020

 

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk - Ticaret Hukuku

Profesör

1

Doktorasını Ticaret Hukuku alanında yapmış olmak. (Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku alanında çalışmaları olmak)

Hukuk Fakültesi

Uluslararası Hukuk

Profesör

1

Doktorasını Uluslararası Hukuk alanında yapmış olmak. ( İnsan hakları ve Avrupa Birliği Hukuku alanlarında çalışmaları olmak)

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında yapmış olmak. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında Doçent Unvanını almış olmak.

Hukuk Fakültesi

Fikri Mülkiyet Hukuku

Doçent

1

Doçent Unvanını Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Almış Olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Özel Eğitim Anabilim Dalı doktoralı olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi-İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Dilbilimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Tasavvuf

Doçent

1

Temel İslam Bilimleri alanında Doçent unvanını almış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Doktorası ve Doçentliği Üretim Yönetimi alanında olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış, Yöneylem Araştırması alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Bilgisayar Yazılımı alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Bilgisayar Donanımı alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2

Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Bilgisayar Donanımı alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Bilgisayar Yazılımı alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2

Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Bilgisayar Donanımı alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. İşaret İşleme alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Elektronik alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Kontrol alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Haberleşme alanında çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doçent

1

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

Doktorasını biyokimya alanında Doçentliğini Kimya alanında almış olmak. Beslenmede gıda kompozisyonu veri üretimi ve veritabanı ve vitaminlerin biyoerişilebilirliği alanında çalışmaları olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Alanında almış olmak ve Anne ve çocuk beslenmesi ve yetişkinhastalıkları beslenmesinde uzmanlığı olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Beden Eğitimi / Spor Bilimi Alanı Doktoralı olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bölümü

Profesör

1

Beden Eğitimi / Spor Bilimi veya Beden Eğitimi Öğretmenliği Alanı Doktoralı olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

Profesör

1

Doçentliği ve Profesörlüğü İktisat alanında olmak. Makro İktisat, Ekonomi Alanında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Psikiyatri mezunu olmak, Doçentliğini Psikoloji/Psikiyatri alanında almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Profesör

1

Doktora ve Doçentliği Sosyoloji alanında olmak

 

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

3) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Web sayfamızdaki ‘İnsan Kaynakları’,  Personel Daire Başkanlığı ‘ Dilekçe ve Formlar’ linkinden indirebilecekleri ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu’ nu doldurmaları ve başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları- Personel Daire Başkanlığı-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.