19. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Çalıştayı Düzenlendi


Ülkemizde ve dünyada son yıllarda Sağlık Yönetimi uygulamalarında büyük gelişmeler kaydediliyor. Bu amaçla topluma nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için üniversitelerde eğitim ve öğretimi devam eden sağlık yöneticiliğinin bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal gelişmelere paralel olarak güncellemesi amacıyla İZÜ Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından “19. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Çalıştayı” düzenlendi.

Üniversitemizin ev sahipliğinde 3 Ocak 2020 tarihinde yapılan çalıştaya Türkiye genelinde fakülte ve yüksekokullar bünyesindeki Sağlık Yönetimi adı altında lisans bölümleri bulunan üniversitelerden 35 Bölüm Başkanı (ya da vekâlet verdikleri ve bölümün bir diğer Öğretim Üyesi) katıldı.

Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı takiben Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fadime Çınar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Sağlık Yönetimi Bölümü Çekirdek Eğitim Programı Komisyonlarının toplantısına geçildi. Çalıştayda Sağlık Yönetimi çekirdek eğitim programı, Sağlık Yöneticisi istihdamı, eğitimin etkinleştirilmesi, mesleki kongrelerin düzenlenmesi ve Sağlık Yönetimi Akademisyenleri Derneğinin kuruluş çalışmaları tartışıldı ve ortak kararlar alındı.

Programda alınan kararların mesleki eğitimin geliştirilmesine,  anabilim dalı bazında uzmanlaşmaya ve meslektaşlarımızın sağlık kurumlarında yönetsel, teknik ve mali hizmetleri gerçekleştirmek üzere istihdam edilmesine katkı sağlaması ve sağlık yöneticiliği farkındalığını arttırması bekleniyor.07 06 05 04 03 02 01