İZÜSEM - İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi'ne Başvurular Devam Ediyor


Kimler Katılabilir

İş Hukukunda Uzmanlık Eğitimini yalnızca sicile kayıtlı arabulucular alabilir.

Eğitim Süresi

24 saat


Son Başvuru Tarihi

2 Eylül 2019