"Kütüphane Bir Üniversitenin Kalbidir"


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından organize edilen 55. Kütüphane Haftası kapsamında, "Kütüphanenin Üniversiteye ve Çevreye Etkisi" başlıklı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl İlknur Sert'in üstlendiği panel, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sert, panelin gerçekleştirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, bütün kütüphane türleri önce kendi bünyesine, sonra çevresine çok faydalı işler yapıyorlar. Kendi içimizde kapalı kalmadan, çevremizle irtibat halinde, onlarla gönül gönüle bilgiyi paylaşmak, geleceğe yatırım yapmak, geleceği aydınlatmak, bilgi okur yazarı nesiller yetiştirmek için çalışmak üzere bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Panelde konuşan Dr. Öğretim Üyesi Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, üniversite kütüphanelerinin, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar için bilgi kaynaklarını toplayan, bunları birtakım teknik ve yöntemlerle düzenleyen ve bunlarla kullanıcıların ihtiyaçlarını gideren kurumlar olduğunu söyledi.

"Kütüphane Bir Üniversitenin Kalbidir"

Kütüphaneyi 5 temel unsurun oluşturduğunu belirten Aslıyüksek, bunları bina, bütçe, kullanıcı, personel ve koleksiyon olarak sıraladı.

Aslıyüksek, üniversitenin toplumsal ve kültürel bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Sadece sınav zamanlarında veya sadece ders için değil, esasında öğrencilere derslerine yardımcı olacak mekanlardır üniversite kütüphaneleri. Her ders çıkışında gidip, kaynaklarını toplayacakları yerlerdir. Etkinliklerin yapıldığı, bir araya gelindiği, yarışmaların, farklı aktivitelerin yapıldığı sosyalleşme mekanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Üniversite kütüphanelerinin öğrencilerin okuma alışkanlıklarını okuma kültürüne dönüştürmesine katkıda bulunduğuna işaret eden Aslıyüksek, şöyle devam etti:

"Kütüphaneler, bilgi toplumu oluşturmaya katkıda bulunurlar. Kütüphane önce insanı, sonra ailesini, sonra çevresini ve sonra da ülkesini değiştiriyor. İyi bir kütüphane ile üniversite, üniversite kimliğine kavuşuyor. 'Kütüphane kitapların toplandığı yerdir, kitapların evidir.' deriz. Aslında böyle bir yer değildir kütüphane. Bizim için 4 yıl okuduğumuz, emek verdiğimiz, insanların bilgiye ulaşmasını mesele ettiğimiz bir iştir kütüphanecilik. Kütüphanelerin değiştirdiği ve değiştireceği şeyler vardır. Düşünen, tartışan, üreten bir toplum ancak kütüphanelerle ve bilgi kaynaklarının doğru kullanılmasıyla meydana gelebilir."

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü Kütüphanecisi Ebubekir Kaya da kütüphanenin bir üniversitenin kalbi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, üniversitelerin kaliteli eğitim öğretim faaliyetiyle yarının profesyonel insanlarını yetiştirmekte olduğuna dikkati çekerek, "Üniversite, kütüphanenin etrafında şekillenmiş bir eğitim kurumudur. Kitaplar bilginin bulunduğu yerlerdir. Üretilen bilgi toplumla paylaşılmalıdır. Bilim adamının ve bilim kurumunun görevi ürettiği tüm bilgileri toplumuyla paylaşmaktır. Kütüphanelerin varlık nedeni kullanıcılardır. Kullanıcılar her şeyden önce gelir. Üniversite kütüphaneleri de bilgiyi arayanlara olanak sağlar." ifadelerini kullandı.

"Kütüphaneler İçinde Bulundukları Dönemlerin Hafızaları Olmuşlardır"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi Uzman Kütüphanecisi Onur Yaşar Karakol ise kütüphanelerin ülke kültür, sanat ve bilim hayatına etkisi, kütüphanenin üniversite tercih edilebilirliğine olan etkisi, kütüphanelerin diğer üniversitelerle ilişkisi ve kütüphanenin çevresindeki yerleşik nüfusa etkisi gibi konulardan bahsetti.

Karakol, kütüphanelerin son zamanlarda yeni roller aldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Kütüphaneler yüzlerce yıl Anadolu'da Türk kültür, sanat ve bilim hayatının en önemli aktörleri olarak görev yapmışlardır. Kütüphaneler bu uzun süreçte, içinde bulundukları dönemlerin hafızaları olmuşlardır. Günümüzün koşullarında ise eğitim ve öğretim modellerinin değişmesi, kütüphanelerin de değişmesini zorunlu kılar. Kütüphaneler, kitap, dergi ve diğer materyallerin depolandığı alanlar olmaktan çıkarak, kaynaklara elektronik olarak da ulaşılan, çok daha hareketli, etkileşimin ve yüz yüze iletişimin arttığı bir anlamda sosyal yaşam alanlarına dönüşmektedir."

Panelde ayrıca, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Kasım Çelik de konuşma yaptı.

Konuşmacılar, programın sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.

55. Kütüphane Haftası 31 Mart'a kadar panel, söyleşi ve sergi gibi bir dizi kültürel ve sanatsal etkinlikle kutlanacak.ZGR_4352 ZGR_4447 ZGR_4376