Öğretim Üyesi Alım İlanı


 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR    

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 22.02.2018 tarih ve 7100 sayılı Kanun'la değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların Başvurduğu kadroya göre, 2547 Sayılı Kanun'un 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

  1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,
  2. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2019

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler (Arapça) Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

Doktorasını İslami Bilimler alanında yapmış olmak. Arapça eğitim verebilecek yeterlilikte olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

Başvuru formu için tıklayınız.