Araştırma Görevlisi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜM

Unvan

Adet

Aranan Şartlar

YDS Puanı

Ales Puanı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip ve aynı bölümlerde birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

50

70

 


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 21 Ocak 2019

Son Başvuru Tarihi: 04 Şubat 2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 07 Şubat 2019

Giriş Sınavı Tarihi: 11 Şubat 2019

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 15 Şubat 2019

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İstenen Genel Şartlar:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (İndirmek İçin Tıklayın)

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge, Lisansüstü Öğrenim belgesi)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 50 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi (en az 70 puan)

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL