Öğretim Üyesi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 22.02.2018 tarih ve 7100 sayılı Kanun'la değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini Tarih alanında yapmış olmak. Balkanlar ve Batı Trakya Türkleri alanında çalışmalar yapmış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Sınıf Öğretmenliği Doktora Programından mezun olmak. Doçentliğini Eğitim Bilimleri Temel Eğitim alanında almış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında doktora yapmış, Doçentliğini Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğretim Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

Profesör

1

Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak. Uluslararası ticaret ve para sistemi alanında yayınları bulunmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak.


Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

3) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 04.02.2019

Başvuru dilekçesi indirmek için tıklayınız.