Araştırma Görevlisi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FAKÜLTE

BÖLÜM

Unvan

Adet

Aranan Şartlar

YDS Puanı

Ales Puanı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliğinde Lisansüstü programlarından birinde kayıtlı olmak.

 

80

 

70


 
Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 06 Aralık 2018
Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2018
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 24 Aralık 2018
Giriş Sınavı Tarihi: 27 Aralık 2018
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 07 Ocak 2019

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İstenen Genel Şartlar:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi,
  2. zgeçmiş (YÖK Formatlı),
  3. 2 adet fotoğraf
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
  6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 80 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
  7. ALES belgesi (en az 70 puan)
  8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL