Öğretim Üyesi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR    

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 22.02.2018 tarih ve 7100 sayılı Kanun'la değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların Başvurduğu kadroya göre, 2547 Sayılı Kanun'un 23. 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

  1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,
  2. Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,
  3. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2018

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğretim Üyesi

1

Siyaset Bilimi alanında Doktora yapmış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

Doktorasını Amerikan Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğretim Üyesi

1

Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programından mezun olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Profesör

1

Hemşirelik alanında Doktora yapmış ve Doçent unvanını Hemşirelik alanında almış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

 

1

Sosyal Hukuk Alanında çalışmaları olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

 

 

1

Yönetim ve Denetim Muhasebesi alanında yayınları bulunmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Doçentliğini Psikiyatri alanında almış. Psikiyatrik Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Siyaset Bilimi Alanında Doktora yapmış, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak, İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak.

İslami İlimler Fakültesi

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

1

Doktorasını Tefsir alanında yapmış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

Doçent

1