Hemşirelik Bölümü, Akran Zorbalığı (Bullying) Eğitimi Düzenledi


İZÜ Hemşirelik Bölümü Akran Zorbalığı (Bullying) farkındalığını artırmak için, 2. Kasım 2018 tarihinde “Akran Zorbalığı Eğitimi” düzenledi.  Arş. Gör. Elif Kocaağalar Akince, eğitim kapsamında Cevdet Şamikoğlu İ.Ö.O’da yaklaşık 150 ilköğretim 8.sınıf öğrencisine “Akran Zorbalığı”nı anlattı.

Akran Zorbalığı (Bullying) Nedir?
Okullarda karşımıza çıkan ve çocukların kişilik gelişimlerini, akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyen şiddet türlerinden biri olan Akran Zorbalığı (Bullying), diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de son zamanlarda sıkça rastlanmaya başladı. Basın yayın organlarından ve konu ile ilgili yapılan çalışmalardan anlaşılacağı üzerine önemli oranda artış olduğu da görülüyor.
2 1