İZÜ PRO İle Projene Güç Kat!


İZÜ PRO programı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri arasında proje kavramının yaygınlaşmasını sağlamak ve proje uygulama süreci hakkında farkındalıklarının arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin proje fikirlerini ön uygulamaya koyarak TÜBİTAK vb. gibi kurumlara yönelik nitelikli projelerin sunulması hedeflenmektedir.

Programa Katılım Şartları

 1. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi olmak
 2. Proje başvurusunu bir akademik danışman eşliğinde sunmak,
 3. Projelerde aşağıda yer alan limitlere uyulması gerekmektedir,
 4. En fazla 1 projede yürütücü ve 1 projede araştırmacı olmak veya
 5. En fazla iki projede araştırmacı olmak,
 6. Bir projede en fazla bir yürütücü, bir araştırmacı ve bir danışman yer alabilir.

Program Başvuru Tarihleri (Öngörülen)

06-30 Kasım 2018: Proje Başvuru Süreci

01-31 Aralık 2018: Proje Değerlendirme Süreci (Teknik ve Mali Değerlendirme)

1-31 Ocak 2019: Başarılı Projelerin Açıklanması ve Taahhütnamenin İmzalanması

01 Şubat 2019-30 Haziran 2019: Proje Uygulama Süreci

30 Ağustos 2019: Proje Sonuç Raporunun Teslim Edilmesi

TTO, en az 15 gün öncesinden haber vermek koşulu ile tarihlerin değiştirilmesi hakkını gizli tutar.

Proje Değerlendirme Süreci

Projeler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine ulaştıktan sonra değerlendirme sürecinde şu aşamalar:

 • Proje başvuru dosyası belge kontrolü Girişimcilik ve Kuluçka Birimi uzman veya uzman yardımcıları tarafından kontrol edilir,
 • Proje ilgili alanlarda uzman olan akademisyenlerce değerlendirilerek puanlanır,
 • Puanlamalar proje değerlendirme formu ile kör hakemlik (proje ekibi ile ilgili bilgiler olmadan) kapsamında değerlendirilerek şeffaf bir süreç izlenir.
 • Proje bütçesinde laboratuvar sarf malzemesi ve kurum tarafından kullanılmayan yazılım üyelikleri haricinde belirtilen giderler uygun olmayan maliyet olarak revize edilir.
 • Proje ile ilgili alınan puanlar kapsamında her fakülteden en yüksek puanı alan 3 proje desteklenir ve taahhütname imzalanır.
 • Proje kapsamında bir projenin başarılı olabilmesi için değerlendirme sürecinde minimum 70 puan alması gereklidir.
 • Proje değerlendirme ve uygulama sürecinde yaşanacak her türlü problem ile ilgili İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin alacağı kararlar geçerli olacaktır.
 • Başarılı projeler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından imzalanması ile izu.edu.tr/tto adreslerinden duyurulur.

Başvuruyu aşağıda belirtilen linkteki formu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz;

Başvuru Formu

Son Başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlenmiştir. Başvurunun son gününe kadar mail adresinize yönlendirilen başvuru formunu düzenleyebilme hakkına sahip olacaksınız. Başvuruyu eksiksiz ve her soru alanındaki yönlendirme ve uyarıları dikkate alarak gerçekleştirmeye özen gösteriniz.

Detaylı bilgi için:
TTO - Girişimcilik ve Kuluçka Destek Birimi
0 (212) 692 87 65
tto@izu.edu.tr