Öğretim Üyesi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN    

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 22.02.2018 tarih ve 7100 sayılı Kanun'la değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

2) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 12.11.2018

Başvuru dilekçesi için tıklayın.

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

İslami İlimler Fakültesi

 

Doçent

1

Temel İslam Bilimleri (Hadis Anabilim Dalı) alanında Doçent unvanını almış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Doçent

1

Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanını almış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

 

İslam Ekonomisi ve Finans

Doçent

1

Bankacılık ve Sigortacılık (Katılım Bankacılığı) alanında Doçent unvanını almış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Avrupa Birliği alanında Doçent unvanını almış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Eğitim Bilimleri Eğitim Psikolojisi Alanında Doçent unvanını almış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Eğitim Bilimleri alanında Doçent olmak, eğitim kurumlarında ayrımcılık konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doçent

1

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında Doçent unvanını almış olmak, İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

Dr. Öğretim Üyesi

1

İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Genel Denge Modeli Üzerine çalışmaları bulunmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uluslararası Ticaret alnında yayınları bulunmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak.