Öğretim Üyesi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. Maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesine yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 Sayılı Kanun'un 22.02.2018 tarih ve 7100 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 04 Ekim 2018 

FAKÜLTE

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

İslami İlimler Fakültesi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Hadis alanında yapmış olmak