Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Alım Sınavı Hakkında


Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi kadrolarına Başvuran adayların durumları; 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince, sınav jürisi tarafından değerlendirilmiştir.  İlana başvuran adayların ön değerlendirme sonucu ve giriş sınavına katılacakların listesi aşağıda gösterilmiştir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM:
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
SIRA NO BAŞVURAN ADAYLARIN
ADI ve SOYADI
DEĞERLENDİRME NOTLARI
ALES PUANI
(SAY)
60% YABANCI DİL
PUANI
40% ÖN DEĞERLENDİRME
PUANI
LİSANS
MEZ.
NOTU 100'lük
DURUMU
1 Hakan GENÇOĞLU 70,00000 42,00 61,250 24,50 66.500 50.06 Sınava Girebilir.

Giriş Sınav Tarihi, Saati ve Yeri

Tarih: 06.08.2018
Sınav Yeri: Dekanlık
Saat: 10.00