Öğretim Görevlisi Alım İlanı


T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümüne,

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı, 4.3.2014 tarih ve 28931sayılı, 7.06.2018 tarih ve 30444 sayılı Resmi Gazeteler’ de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca

Öğretim Görevlisi Alınacaktır

Birim

Aranan Şartlar

Sayı

Unvan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

 

1

Öğretim Görevlisi

İlanlara YÖK Akademik İlanlar adresinden ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 24.07.2018

İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi,
  2. Özgeçmiş
  3. 2 adet fotoğraf
  4. Öğrenim Belgeleri (Lisans ve Yüksek Lisans Doktora Diplomaları, Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi)
  5. ALES sonuç belgesi
  6. Yabancı dil belgesi,
  7. Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti
  8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Başvurular:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği'ne yapılacaktır.

Başvuru için “Öğretim Görevlisi için müracaat dilekçesi'' Üniversitemiz web sitesinden (insan kaynakları) indirilip eksiksiz olarak doldurulacaktır.

 Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.