Öğretim Üyesi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR    

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 ve 26.  Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                                 

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 Sayılı Kanun'un 22/2/2018-7100 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Doçentlik, Profesörlük belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü R.P. D Anabilim Dalı

Profesör

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Yapmış Olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü R.P. D Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Yapmış Olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü- Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Profesör

1

Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapmış Olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü- Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapmış Olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

 

Profesör

1

Doktorasını Özel Eğitim Alanında Yapmış Olmak